YpbnII0FN1f46YefAvIEUSgpDWrBERS7WLQQkJGW

STRUKTUR MAJELIS PCM METRO BARAT MASA JABATAN 2015-2020


SUSUNAN DAN PERSONALIA MAJELIS TABLIGH

Ketua : HIBBAN NAJIB SAPUTRA, S.Pd.I
Wakil Ketua : KASIMUN
Sekretaris : -


Bendahara : ARI FEBRIYAN, S.Ag

Anggota : 1. NURROHMAN

2. ALWI BASTARI, S.Kom

3. WAGIYANTO

4. H FARID

5. M SYAIFUL, S.Ag

6. ANDI

SUSUNAN DAN PERSONALIA MAJELIS DIKDASMEN

Ketua : Drs. Hi. SUWAHAB
Wakil Ketua : Drs. AMINURDIN, MA
Sekretaris : ISMAIL, S.Ag
Bendahara : KARMANA, S.E
Anggota : 1. Drs. H MUIZZUDIN
  2. Drs. Hi. DENI AHWANDI
  3. ROHIMAN, S.Pd
  4. SUWARTO, SE
  5. ROHMAT, S.Ag
  6. Drs. SUGIYANTO 

SUSUNAN DAN PERSONALIA MAJELIS EKONOMI & KEWIRAUSAHAAN

Ketua : SUPRIYADI, S.E, M.TA.
Wakil Ketua : MASHURIANTO,SE
Sekretaris : HERI SETIAWAN, ST
Bendahara : Drs. SIGIT TRI WAHYUDI
Anggota : 1. H ARIFIN WAHADI
  2. SUSANTO
  3. Hi. ISMAIL, AYD
  4. Drs. WARTONO
  5. NADIRSYAH

SUSUNAN DAN PERSONALIA MAJELIS PELAYANAN SOSIAL

Ketua : Drs. Hi. HERI TRIYANTO
Wakil Ketua : HENI TRISNANTO, S.Pd
Sekretaris : DONI MARISKA, S.H
Anggota : 1. TRISNO EKO Y, S.Kom
  2. HM SUKARNO
  3. H YASAK
  4. DANANG SUHADA
  5. Drh. HENDRI SUSILO. N

SUSUNAN DAN PERSONALIA MAJELIS PENDIDIKAN KADER

Ketua : GIYONO, S.Ag Wakil Ketua : RUSLAN YUSUP, S.Ag
Sekretaris : RUDI SETIAWAN, S.Ag
Anggota : 1. MISGIYONO
  2. TRIONO ADI SAPUTRA, S.Ag
  3. IMAM
  4. ABDUL MUNTHOLIB
  5. IBNU SASTRIA, S.Pi
  6. Drs. ZULMARSAL

SUSUNAN DAN PERSONALIA MAJELIS WAKAF & KEHARTABENDAAN

Ketua : AHMAD GUNAWAN, S.Ag.,M.Sy.
Wakil Ketua : SUEB BANI MUSYAFA
Sekretaris : SUNARDI, S.Ag
Anggota : 1. AHMAD SUBANDI, S.Ag
  2. YUNARTO
  3. SYAREAT EFFENDI, S.Pd
  4. M. MASDUKI
  5. HASAN MANSYUR, BA